Kvalitetspolicy

Vårt viktigaste mål är att kunden får sina krav tillgodosedda på de krav och önskemål han förväntar sig på produkten.

Man skall kunna vända sig till ÅHMAN BYGG AB med stort förtroende som leverantör och uppdragsgivare.

ÅHMAN BYGG AB sätter stort värde på att bevara och underhålla ett genuint hantverkskunnande, det är grunden till ett bra resultat.

Alla objekt litet som stort har vi som mål till att vara en rekommendation och ett argument för kommande uppdrag.

Alla i företaget skall vara medvetna om sitt ansvar för kvaliteten. Glöm inte att ett papper aldrig kan rätta till ett dåligt utfört arbete. Det gäller att göra rätt från början, lära av felen och inte göra om dem. Trots allt är det vi själva som utgör den sista och viktigaste länken i kedjan.

Vid fel på våra produkter eller tjänster ska företaget/medarbetaren omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till det hela.

ÅHMAN BYGG AB:s byggverksamhet syftar till att förena det goda i traditionellt byggande med ny teknik, idéer och upphandlingsformer. Effektiva inköp, höga krav på kvalitetstänkande, noga utvalda medarbetare och individuellt körkort för projekt samlat i vårt utvecklade och kompetenta nätverk.

 

Vårt måtto:

Hög kvalitet, god service till ett rimligt pris.