Miljöpolicy

ÅHMAN BYGG AB har som mål att minska miljöpåverkan genom att erbjuda våra kunder produkter och tjänster som leder till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Detta uppnår vi genom att: 

samtliga på företaget görs delaktiga i miljöarbetet, genom att kontinuerligt informeras om gällande krav.
ha en dialog med kunder, projektörer, leverantörer och andra intressenter.
skapa förutsättningar för att lagar ska kunna följas,
t ex genom ett väl fungerande sopsorteringssystem.
hushålla med råvaror, energi och vatten, samt undvika spill vid materialhantering.
eftersträva ständiga förbättringar och upprätthålla en varaktig utveckling av våra miljömål.
sträva efter att minimera miljöpåverkan.