Arbetsmiljöpolicy

Vi skall verka för en säker och trygg arbetsmiljö, där personalen känner stimulans i sitt dagliga arbete.

Myndigheternas krav på arbetsmiljön efterlevs.
De anställda känner till vilka risker de utsätts för i sitt arbete, och vikten av att följa de regler som tillämpas på arbetsplatsen.
Varje anställd har ett personligt ansvar för sin hälsa och miljö, te x undvika felaktiga arbetsställningar.
Företaget har kunskap om riskerna i verksamheten och om vilka skyddsåtgärder som ska vidtagas.